Translations:Getting started/38/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Taslak Tezgahı ve Yapı Tezgahı , FreeCAD'de aynı temel kurallar çerçevesinde işlese de yukarıdaki tezgahlardan biraz farklıdırlar. Kısacası, Eskiz ve Parça Dizayn öncelikli olarak tek parça oluşturmak için kullanılırken; Taslak ve Yapı, işleri kolaylaştırmak için birçok basit nesneyle çalışmak için kullanılır.