Translations:Getting started/38/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!Pracovní plocha Kreslení a pracovní plocha Architektura se chovají trochu jinak než předešlé pracovní plochy, ačkoli dodržují stejná pravidla, která jsou společná celému FreeCADu. Ve zkratce, zatímco plochy Náčrt a Návrh dílu jsou primárně yrčeny k návrhu jednotlivých částí, plochy Kreslení a Architektura by měly usnadnit práci s několika jednoduššími objekty.