Translations:Getting started/34/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Накрая, една от най-гъвкавите способности на FreeCAD е неговата среда за скриптиране. От вградената конзола за python (или от външен Python скрипт), вие имате достъп до почти всяка част на FreeCAD. Може да създавате или модифицирате геометрични обекти, как тази обекти се представят в 3D сцена или дори да използвате и променяте интерфейса на FreeCAD. Python скриптове се използват иза писането на макроси, които дават лесен начин за писане на нови команди и инструменти.