Translations:Getting started/31/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

İstediğiniz zaman, özgün eskizi seçerek ve yeniden şekillendirerek, kalınlık veya cep işlem parametrelerini değiştirerek, istenen nesneyi elde edilebilirsiniz.