Translations:Getting started/28/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Vytvoření nového náčrtu
  2. Nakreslení uzavřeného tvaru (ujistěte se, že všechny body jsou spojeny)
  3. Uzavřete náčrt
  4. Pomocí nástroje Blok (Pad) z něj vytvořte 3D těleso
  5. Vyberte jeden povrch vysunutého objemu
  6. Vytvořte druhý náčrt (tentokrát bude nakreslen na povrchu vybrané plochy)
  7. Nakreslete uzavřený tvar
  8. Uzavřete náčrt
  9. Z druhéno náčrtu vytvořte Kapsu (Pocket) na prvním objektu