Translations:Getting started/27/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Eskiz ile yapılan bu 2D şekiller, Parça Dizayn tezgahında çok fazla kullanılır, örneğin 3D nesne oluşturmak veya nesnenizin gövdesinden oyulacak alanların yüzeylerini çizmek gibi. Tipik bir Parça Dizayn tezgah iş akışı aşağıdaki gibidir: