Translations:Getting started/27/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Tyto 2D tvary vytvořené v Náčrtu jsou často používány v pracovní ploše Návrh dílu, např. vytvoření 3D objemu nebo kreslení oblastí na plochách Vašich objektů, které budou následně odebrány z hlavního objemu objektu. Toto je typický pracovní postup Návrhu dílu: