Translations:Getting started/22/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Работния плот който ще използвате зависи от работата която искате да свършите: например за механически модели (или общо казано по-малки обекти), вероятно искате да използвате Плотът за дезайн на части. Ако ще работите само в двумерно пространство, тогава използвайте Draft Плотът. За скици с ограничения използвайте Плотът за скициране. Ако искате да правите БИМ, пуснете Плотът за архитектура. Ако искате да моелирате кораби, има специален работен плот за тази цел. Ако искате да работите със [[1]] използвайте работния плот за OpenSCAD.