Translations:Getting started/18/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Избери Премести екрана наляво/дясно/горе/долу Промени мащаба (zoom) Завърти гледната точка Завърти гледната точка

Алтернативен начин

Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
за избор за преместване за уголемяване или намаляване на мащаба за завъртане на гледната точка за завъртане на гледната точка
Натиснете левия бутон на мишката върху обектът който искате да изберете. Задръжте Ctrl докато избирте за да изберете няколко обекта. Натиснете и задръжте средния бутон на мишката (или колелото на мишката) и я движете за да придвижите и екрана Използвайте колелото на мишката за уголемете или намалите мащаба. Натиснете средния бутон за да центрирате погледа върху курсора на мишката. Натиснете първо средния бутон на мишката и го задръжте. След това натиснете левия бутон и го задръжте и движете мишката в желаната посока за ротация. Позицията на курсора когато натискате средния бутон определя къде е центъра на ротацията. Ротацията работи като въртене на топка около нейния център. Ако пуснете бутоните на мишката преди да спрете движението на мишката, обекта продължава да се върти след това (ако тази опция е активирана). Ако кликнете 2 пъти средния бутон на мишката докато обекта се върти се променя центъра на ротация. Натиснете първо средния бутон на мишката и го задръжте. След това натиснете левия бутон и го задръжте и движете мишката в желаната посока за ротация. Този е почти идентичен на предишния начин за завъртане чрез дредниа бутон на мишката + левия бутон, с изключение на това че средния бутон може да бъде пуснат след като десния бутон е натиснат. Този начин може да е по-удобен на потребители които използват мишката с дясната си ръка.
за движение на екрана за промяна на мащаба за ротация
Натиснете и задръжте бутона Ctrl и кликнете с десния бутон на мишката за да влезете в режим движение на екрана (Pan) (версия 0.14) Следкато влезете в режим движение на екрана (Pan), кликнете с левия бутон на мишката за да влезете в режим промяна на мащаба (Zoom). За да се върнете обрано в режим движение на екрана кликнете с десния бутон на мишката (версия 0.14) Следкато влезете в режим движение на екрана (Pan), натиснете и моменто задръжте левия бутон на мишката за да влезете в режим промяна на мащаба (Zoom). За да се върнете обрано в режим движение на екрана кликнете с десния бутон на мишката (версия 0.14)
Select Pan Zoom Rotate view
First method
Rotate view
Alternate method
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Press the left mouse button over an object you want to select.

Holding down Ctrl allows the selection of multiple objects.

Hold the middle mouse button, then move the pointer. Use the mouse wheel to zoom in and out.

Clicking the middle mouse button re-centers the view on the location of the cursor.

Hold the middle mouse button, then press and hold the left mouse button, then move the pointer.

The cursor location when the middle mouse button is pressed determines the center of rotation. Rotation works like spinning a ball which rotates around its center. If the buttons are released before you stop the mouse motion, the view continues spinning, if this is enabled.

A double click with the middle mouse button sets a new center of rotation.

Hold the middle mouse button, then press and hold the right mouse button, then move the pointer.

With this method the middle mouse button may be released after the right mouse button is held pressed.

Users who use the mouse with their right hand may find this method easier than the first method.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Pan mode: hold the Ctrl key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Zoom mode: hold the Ctrl and Shift keys, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17 Rotate mode: hold the Shift key, press the right mouse button once, then move the pointer. introduced in version 0.17