Translations:Getting started/16/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Navigera i 3D rymden

FreeCAD har två olika navigationslägen tillgängliga, som kan ställas in i inställningsdialogen. I standardläget, så utförs zoomning med Mushjulet, panorering med Mittre musknappen, och rotation med vänster musknapp och Mittre musknappen samtidigt. Val av ett objekt görs genom att klicka på det med vänster musknapp, med CTRL nedtryckt om du vill välja flera objekt.

Du har också flera förinställda vyer (Toppvy, Frontvy, etc) tillgängliga i Visa menyn och på verktygslådan Visa, och via numeriska genvägar (1, 2, etc...)

Skript

Och slutligen, en av de kraftfullaste funktionerna i FreeCAD är skript miljön. Från den integrerade pythonkonsolen (eller från något externt pythonskript), så får du åtkomst till nästan vilken del som helst av FreeCAD, skapa eller ändra geometri, ändra representationen av dessa objekt i 3D scenen eller förändra FreeCAD's gränssnitt. Python skript kan även användas i makron, vilket erbjuder en lätt metod att skapa anpassade kommandon.