Translations:Getting started/15/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Başlangıç Merkezi ile yaygın olarak kullanılan tezgahları kolayca seçebilir, son kullanılan dosyaları açabilir veya FreeCAD dünyasından en son haberleri görebilirsiniz. Varsayılan çalışma tezgahını tercih ayarlarından değiştirebilirsiniz.