Translations:Getting started/12/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!Основната концепция в интерфейса на FreeCAD е разделението на различни работни плотове. Един Работен Плот е сбор от определни инструменти и туул-барове които ви позволяват да изпълните определна задача. Например работния плот meshes ви позволява да работите с меш-ове. Има работен плот за 2D обекти, за скици чрез ограничения и т.н. Може да сменяте настоящия работен плот с полето workbench selector (6). Може да променяте инструментите показани във всеки плот, да добавяте инструменти от други плотове, и дори да добавяте инструменти които сами сте създали (например макроси). Има и "пълен работен плот" в който са събрани наи-често използваните инструменти от други работни плотове.