Translations:Getting started/11/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Vederea 3D, afișează conținutul documentului
  2. Vizualizarea arborescentă, care prezintă ierarhia și istoricul construcțiilor tuturor obiectelor din document
  3. properties editor, care vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile obiectelor selectate,
  4. Vizualizarea raportului (sau fereastra de ieșire), în care FreeCAD imprimă mesaje, avertismente și erori
  5. Consola python, în care sunt tipărite toate comenzile executate de FreeCAD și unde puteți introduce codul python
  6. workbench selector, unde selectați atelierul de lucru activ