Translations:Getting started/11/hr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

pogledaj obašnjenje u Sučelje.

1. glavni pogled, koji mogu sadržavati različite prozore s karticama, uglavnom3D pogled.
2. 3D pogled, prikazuje geometrijske objekte u dokumentu
3. Pregled grananja, (dio od combo view) prikazuje hijerarhiju i povijest izrade svih objekata u vašem dokumentu; takođe može prikazati task panel za aktivne naredbe..
4. Uređivač osobina, (dio od combo view)koji omogućava da vidite i promijenite osobine odabranih objekata.
5. Prozor odabira, ukazuje na odabrane objekte ili pod-elemente objekata (vrhove, rubove, lica).
6. Izvještaj (ili prozor izlaza), u kojem FreeCAD ispisuje poruke, upozorenja i greške
7. Python Konzola, gdje se ispisuju sve naredbe koje se izvršavaju u FreeCAD-u, i gdje možete upisati Python izvršni kod
8. status bar, ovdje se pojavljuju poruke i pomoćni opisi.
9. Područje pomoćnih opisa , gdje su pomoćni opisi usidreni.
10. radno okruženjegdje odaberete aktivneRadne ploče.
11. Standardni izbornik, koji sadrži osnovne operacije programa.