Translations:Getting started/11/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  1. Прозореца 3D показва обекта върху които работите
  2. Прозореца "tree view" (дърво на обектите), показва йерархията и историята на конструиране на всички обекти в документа
  3. Прозореца properties editor, видите и промените свойствата на избраните в момента обекти
  4. В прозореца report (също наричан output window), which is where FreeCAD принтира съобщения и грешки
  5. В Конзолата на python се принтират всички python команди които се изпълняват от FreeCAD. Там също може да въведете и свой python код.
  6. Полето workbench selector, ви позволява да смените активния работен плот