Translations:FEM project/3/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Výstup

Jednoduchý FEM řetězec pro zahájení čehosi. Co je schopno zesíťovat Díl a vypočítat standardní věci jako je tuhost frekvence.