Translations:FEM Tutorial Python/2/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!== Introducere == Acest exemplu este menit a arăta cât de simplă este Metoda Elementelor Finite(Finite Element Analysis (FEA)) în FreeCADs FEM Workbench este realizată prin Python. Modelul de la FEM_CalculiX_Cantilever_3D va fi luat drept exemplu.