Translations:FAQ/51/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Gå till Börja här sidan för en snabb beskrivning av de verktyg som du kan använda. Sektionen användarnavet innehåller mer detaljerad information om FreeCADs olika arbetsbänkar. Notera att eftersom FreeCAD är relativt nytt, så är dess användargränssnitt fortfarande ganska simpelt och har ännu inte så många verktyg. Men det finns redan mycket mer avancerade funktioner tillgängliga för dig från python skript.