Translations:FAQ/51/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Jděte na stránku Začínáme pro rychlé seznámení s nástroji, které můžete používat. Je zde také nová sekce Výukové programy obsahující několik zdrojů. Sekce Uživatelské centrum obsahující detailnější informace o různých pracovních plochách FreeCADu. Všimněte si, že zatím je FreeCAD relativně nový, jeho uživatelské prostředí je skrovnější a neobsahuje příliš mnoho nástrojů. Ale mnoho dalších funkcionalit už je dostupných prostřednictvím skriptování v Pythonu.