Translations:FAQ/12/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Kod źródłowy FreeCAD jest zawsze dostępny w repozytorium kodu źródłowego projektu. Samodzielna kompilacja FreeCAD pozwala na korzystanie z najnowszych funkcji, które są opracowywane, ale wymaga odrobiny wiedzy komputerowej, chociaż procedura jest dość prosta. Dostęp do kodu źródłowego jest opisany w tutaj, a my mamy szczegółowe instrukcje kompilacji dla Linux, Mac OSX i Windows.