Translations:External workbenches/89/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

|- |ModernUI workbench icon.svg |ModernUI |Personalizacja |Zastępuje standardowy interfejs użytkownika (UI) z funkcjami takimi jak menu wstążkowe i zwijanie / rozwijanie paneli po wskazaniu kursorem myszki. |HakanSeven12 |https://github.com/HakanSeven12/Modern-UI |AddonManager.svg |