Translations:Drawing Workbench/46/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Niektóre uwagi dotyczące programowania Środowiska pracy Drawing zostaną dodane do strony Dokumentacja rysunkowa. Ma to pomóc w szybkim zrozumieniu sposobu działania Środowiska pracy Drawing, umożliwiając programistom sprawne rozpoczęcie programowania.