Translations:Drawing Open SVG/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Drawing Open SVG.png Drawing Open SVG

Lokalizacja w menu
Drawing → Open SVG...
Środowisko pracy
Kreślenie, Complete
Domyślny skrót
none
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zapisz