Translations:Draft tutorial/93/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Crearea planşelor

Pentru a realiza planşe, este necesară crearea unei pagini Desenare cu elementele pe care doriţi să le folosiţi. Vă rugăm să citiţi Îndrumător pentru Desenare pentru o descriere detaliată.