Translations:Draft Workbench/7/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Płaszczyzna robocza: Umożliwia wybranie powierzchni w oknie widoku 3D, na której można budować swoje kształty.
  • Przyciąganie: Pozwala wybierać dokładne punkty geometryczne na, lub zdefiniowane przez, istniejące obiekty lub siatkę.
  • Wiązania: Dla każdego kolejnego punktu można ograniczyć ruch kursora do kierunku X, Y lub Z.
  • Tryb konstrukcji: Umieszcza nowe obiekty Rysunku Roboczego w dedykowanej grupie, ułatwiając ich ukrywanie lub usuwanie.
  • Wzór: Obiekty Rysunku Roboczego z właściwością DANEUtwórz ścianę mogą wyświetlać wzór SVG zamiast jednolitego koloru ściany.