Translations:Draft Workbench/5/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Autodesk .DXF: Importerar och exporterar DXF filer som har skapats med andra CAD applikationer
  • SVG (som geometri): Importerar och exporterar SVG filer som har skapats med vektorbaserade ritapplikationer