Translations:Draft Workbench/18/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 • Draft Line.png Çizgi: İki nokta arasında çizgi parçası çizer.
 • Draft Wire.png Tel: Birden çok çizgi parçasından (bir çizgi) oluşan bir çizgi çizer.
 • Draft Circle.png Çember: Merkez noktası ve yarıçapla bir çember çizer.
 • Draft Arc.png Yay: Merkez, yarıçap, başlangıç ​​açısı ve bitiş açısından bir yay parçası çizer.
 • Draft Ellipse.png Elips: İki köşe noktasından bir elips çizer.
 • Draft Polygon.png Çokgen:Merkezden, yarıçaptan ve yanlardan düzenli bir çokgen çizer.
 • Draft Rectangle.png Dikdörtgen: İki köşe noktasından bir dikdörtgen çizer.
 • Draft Text.png Metin: Çok satırlı bir metin notu çizer.
 • Draft Dimension.png Boyut: Bir boyut notu çizer.
 • Draft BSpline.png BSpline: Bir nokta serisinden bir B-Spline çizer.
 • Draft Point.png Nokta: Bir nokta nesnesi ekler.
 • Draft ShapeString.png Şekil dizesi: Belirli bir noktada bir metin dizesini temsil eden bir bileşik şekil ekler.
 • Draft Facebinder.png Yüz kaplama: Mevcut nesnelerdeki seçilen yüzlerden yeni bir nesne oluşturur.
 • Draft BezCurve.png Bezier eğrisi: Bir dizi noktadan bir Bezier eğrisi çizer.
 • Draft Label.png Etiket: Seçili öğeye işaret eden oklu bir etiket yerleştirir. 0.17 sürümünde kullanılabilir