Translations:Draft Wire/4/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bruk

 • Markera punkter i ett tomt område i 3d vyn, eller på ett existerande objekt.
 • Nedtryckning av CTRL kommer att snäppa din punkt till tillgängliga snäpp-punkter.
 • Nedtryckning av SKIFT kommer att begränsa din nya punkt i relation till föregående punkt.
 • Skriv in siffror för att manuellt mata in en koordinat.
 • Nedtryckning av CTRL+Z eller klickning på "Undo" knappen kommer att ångra den sista punkten.
 • Om du trycker på ESC så avbryts funktionen.
 • Den skapade tråden kommer att ha nuvarande linjestil.
 • Om man dubbelklickar när den sista punkten anges, så kommer tråden att stängas och avslutas.
 • Nedtryckning av F eller högerklicksmeny > draft > Finish eller klicka på "Finish" knappen kommer också att avsluta tråden och lämna den öppen.
 • CTRL-klickning (snäppning) på den första punkten kommer att avsluta och stänga tråden
 • Nedtryckning av C eller högerklicksmeny > draft > Close eller klicka på "Close" knappen kommer också att avsluta och stänga tråden.
 • Stängning/öppning av tråden kan också göras via dess egenskaper
 • Om tråden är stängd, så kan den visas som en yta eller en trådram, genom att ändra dess visningsläge
 • En öppen tråd kan ha en dimensionssymbol visad vid dess ändpunkt, så att den kan användas som en måttsättningslinje