Translations:Draft Wire/15/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Sigorta tek satırları

Draft Wire.svg Tel düğmesine basarken birkaç bağlı Çizgi seçildiyse, bunlar bir kabloya dönüştürülür ve komut çıkacak.0.17 sürümünde kullanılabilir