Translations:Draft Wire/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Wire.svg Draft: Linia łamana

Lokalizacja w menu
Draft → Polilinia
Środowisko pracy
Draft, Arch
Domyślny skrót
P L
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
Draft Line, Draft BSpline