Translations:Draft Wire/1/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Wire.svg Kreslení Drát

Umístění Menu
Kreslení -> Drát
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
W I
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení Přímka, Kreslení B-křivka