Translations:Draft Upgrade/1/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Upgrade.svg {{{Name/sv}}}

Menyplacering
Draft → Upgrade
Arbetsbänk(ar)
Draft, Arch
Standard genväg
U P
Introducerad i version
-
Se även
Draft Downgrade