Translations:Draft UndoLine/3/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Použití

  1. Spusťet kreslení Drátu
  2. Stiskněte tlačítko Draft UndoLine.png Undo nebo stiskněte klávesy CTRL + Z