Translations:Draft Trimex/1/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Trimex.svg Draft Trimex

Menyplacering
Draft -> Trim/Extend
Arbetsbänk(ar)
Draft, Arch
Standard genväg
T R
Introducerad i version
-
Se även
Part Extrude