Translations:Draft Trimex/1/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Trimex.svg Draft Trimex

poziția meniului
Draft → Trim/Extend
Workbenches
Draft, Arch
scurtătură
T R
Prezentat în versiune
-
A se vedea, de asemenea,
Part Extrude