Translations:Draft ToggleConstructionMode/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft ToggleConstructionMode.svg Draft: Przełącz tryb konstrukcyjny

Lokalizacja w menu
Draft → Narzędzia → Przełącz do trybu budowy
Środowisko pracy
Draft, Arch
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Draft AddConstruction