Translations:Draft Snap/4/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Volby

  • Snap Lock.png Uzamknout: globálně přepíná uchopování na zapnuto/vypnuto
  • Určitá uchopovací místa mohou být získána kombinací 2 uchopovacích míst, např, Ortho + Prodloužení, která mají uchopovací bod na průsečíku jejich imaginárních přímek.
  • Další, mnohem komplexnější uchopovací místa mhou být získána použitím vazeb (stiskem kláves SHIFT nebo X nebo Y nebo Z během kreslení).
  • Stisknutí klávesy L během kreslení uzamkne aktuální úhel právě kresleného segmentu přímky.
  • Maximální vzdálenost, na kterou může být bod uchopovacím místem uchopen, je specifikována v předvolbách, ale také může být měněna za běhu stisknutím kláves [ nebo ].