Translations:Draft Snap/3/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Kullanılabilir ek konumlar

 • Snap Near.png En yakın: En yakın nesnede, en yakın noktayı veya kenarı yakalar.
 • Snap Extension.png Uzantı: Çizgi parçalarının bitiş noktalarının ötesine uzanan hayali bir çizgi üzerine oturur. Uzantı parçasını etkinleştirmek için fareyi istenen nesnenin üzerine getirin.
 • Snap Parallel.png Paralel: Bir çizgi parçasına paralel hayali bir çizgi üzerine oturur. Paralel geçimini etkinleştirmek için fareyi istenen nesnenin üzerine getirin. * Snap Grid.png Izgara: Kılavuz görünmüyorsa ızgara çizgilerinin kesişme noktalarını yakalar.
 • Snap Endpoint.png Bitiş Noktası: Çizgi, yay ve çizgi segmentlerinin bitiş noktalarını yakalar.
 • Snap Midpoint.png Orta Nokta: Çizgi ve yay bölümlerinin orta noktasını yakalar.
 • Snap Perpendicular.png Dikey: Çizgi ve yay segmentlerinde, en son noktayı dik olarak yakalar.
 • Snap Angle.png Açı: Çemberlerin ve yayların özel kardinal noktalarını, 45 ° ve 90 ° 'de yakalar.
 • Snap Center.png Merkez: Yayların ve çemberlerin orta noktasını yakalar.
 • Snap Ortho.png Orto: Son noktayı geçen ve 0 °, 45 ° ve 90 ° 'de uzanan hayali çizgiler üzerinde yakalar.
 • Snap Intersection.png Kesişim: İki çizgi veya yay bölümünün kesişimine7i yakalar. Kesişme kısımlarını etkinleştirmek için fareyi istenen iki nesnenin üzerine getirin.
 • Snap Special.png Özel: Nesne tarafından tanımlanan özel noktaları yakalar. 0.17 sürümünde kullanılabilir
 • Snap Dimensions.png Boyutlar: Taslak boyutunu oluşturan üç boyuttan birini yakalamanızı sağlar.
 • Snap WorkingPlane.png Çalışma düzlemi: Bu çalışma dışında bir noktaya oturtsanız bile yakalama noktasını her zaman geçerli Seçili düzlem üzerine yerleştirir.