Translations:Draft Snap/12/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!* Orto ve Uzantı gibi iki yakalama yöntemini birleştirerek, hayali çizgilerin kesişme noktasında bir nokta yakalama noktası oluşturacak şekilde ek yakalama konumları elde edilebilir.

  • Diğer yakalama yerleri, Kısıtlama kullanılarak, yani Shift tuşuna basılarak veya X, Y veya Z tuşuna basılarak elde edilebilir.
  • İmlecin geçerli konumuna bir "tutma noktası" eklemek için çizim yaparken Q tuşuna basın. Daha sonra ortogonal olarak bu tutma noktalarını ve ortogonal eksenlerinin kesişme noktalarını yakalayabilirsiniz. Eğer Orta Nokta yakalama özelliği etkinse, iki tutma noktası arasındaki orta mesafeden de yakalayabilirsiniz. 0.17 sürümünde kullanılabilir