Translations:Draft ShapeString/13/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft ShapeString.svg Şekil dizesi

Menü konumu
Taslak → Şekil dizesi
Tezgahlar
Taslak, Yapı
Varsayılan kısayol
S S
Versiyonda tanıtıldı
0.14
Ayrıca bkz
Metin, Parça çıkarma,
Macro Fonts Win10 PYMP Macro Fonts Win10 PYMP.png