Translations:Draft Shape2DView/7/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Dacă obiectul selectat este un Arch SectionPlane, proiecția 2D va fi conținutul planului secțiunii, iar vectorul de proiecție va fi luat din planul secțiunii în locul proprietății Proiecție de mai jos.
  • Modul normal de operare este Solid, care proiectează întreaga formă, dar dacă ați selectat unele fețe ale obiectului de bază atunci când creați vizualizarea 2D, puteți seta și Individual care va proiecta numai fațetele care au fost selectate.
  • Dacă obiectul selectat este un modul Arch SectionPlane, sunt disponibile și modurile de proiecție Cutlines șiCutfaces, care proiectează numai marginile tăiate de planul secțiunii. Modul Cutfaces afișează zonele tăiate ale solidelor ca fațete.