Translations:Draft Rotate/14/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Dönmeden hareket etmek için Taşı kullanın. Farklı düzenlemelerde çeşitli kopyalar üretmek için Dizi, Yola diz ve Noktalara diz kullanın.