Translations:Draft Rectangle/4/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Použití

  1. Stiskněte tlačítko Draft Rectangle.png Obdélník nebo klávesy R a potom E
  2. Klikněte na první roh ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
  3. Klikněte na protější bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice. Obdélník je také povrchem, i když se jeví jako drátový model.