Translations:Draft Rectangle/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft Rectangle.svg Draft Rectangle

Lokalizacja w menu
Draft → Rectangle
Środowisko pracy
Draft, Arch
Domyślny skrót
R E
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
Draft Ellipse, Part Box