Translations:Draft Polygon/4/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bruk

  • Markera en punkt på ett tomt område i 3D vyn, eller på ett existerande objekt.
  • Om du håller ned CTRL så kommer din punkt att snäppa till tillgängliga snäpp platser.
  • Om du håller nedSKIFT så kommer din punkt att begränsas i relation till den sista punkten.
  • Skriv in siffror för att mata in en koordinat manuellt
  • Om du trycker ned ESC så kommer operationen att avbrytas.
  • Den nyss skapade tråden kommer att anta gällande linjestil.
  • Polygonen kan visas som en yta eller som en trådmodell, genom att ändra dess visningsläge.