Translations:Draft Move/32/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Farklı düzenlemelerde çeşitli kopyalar üretmek için Dizi, Yol dizisi ve Nokta dizisi kullanın.