Translations:Draft Module/7/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!

  • Snäpp: tillåter dig att placera nya punkter på speciella platser på existerande objekt
  • Begränsning: Tillåter att nya punkter placeras horisontellt eller vertikalt i relation till tidigare punkter
  • Kopiering: Alla ändringsverktyg kan antingen ändra de valda objekten eller skapa en förändrad kopiaav dem. Genom att trycka på ALT tangenten medan verktyget används kommer att skapa en kopia
  • Konstruktionsläge: Tillåter dig att skilja viss geometri åt från resten, för att lätt kunna stänga på/av
  • Arbetsplan: Alla skisskommandon kan användas på valfritt plani i 3D rymden. Det gällande arbetsplanet kan konfigureras på ett lätt sätt