Translations:Draft Line/4/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Bruk

  • Markera punkter i ett tomt område i 3d vyn, eller på ett existerande objekt.
  • Nedtryckning av CTRL kommer att snäppa din punkt till tillgängliga snäpp-punkter.
  • Nedtryckning av SKIFT kommer att begränsa din nya punkt i relation till föregående punkt.
  • Skriv in siffror för att manuellt mata in en koordinat.
  • Nedtryckning av CTRL+Z eller klickning på "Undo" knappen kommer att ångra den sista punkten.
  • Om du trycker på ESC så avbryts funktionen.
  • Den skapade cirkeln kommer att ha nuvarande linjestil.