Translations:Draft Label/16/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Oksuz daha basit bir metin elemanı eklemek için Metin kullanın. Düz metin şekilleri oluşturmak için Şekil dizesi ile Parça Çıkar kullanın.