Translations:Draft FinishLine/1/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Draft FinishLine.svg Çizgiyi bitir

Menü konumu
Taslak → Tel araçları → Çizgiyi bitir
Tezgahlar
Taslak, Mimari
Varsayılan kısayol
F
Versiyonda tanıtıldı
-
Ayrıca bkz
Çizgiyi kapat, Çizgiyi geri al